محصولات

تصویر محصول نام محصول بارکد کاربرد خصوصیات
HL 68 HL 68 0814400109370003

مناسب برای سیستم های هیدرولیک و پرس های سبک و سنگین میباشد.

مشاهده