محصولات

تصویر محصول نام محصول بارکد کاربرد خصوصیات
SN 5W30 SN 5W30 0814300109370022

این محصول برای روانکاری خودروهای با طراحی موتور  سال 2011 و بالاتر و همچنین خودروهایی که با سوخت الکلی کار می کنند، پیشنهاد میشود. 

مشاهده
SN 5W40 SN 5W40 0814300109370024

این محصول برای روانکاری خودروهای با طراحی موتور  سال 2011 و بالاتر و همچنین خودروهایی که با سوخت الکلی کار می کنند، پیشنهاد میشود. 

مشاهده
SM 10W40 SM 10W40 0814300109370010

اینمحصول برای روانکاری خودروهای با طراحی موتور سال 2005 و بعد از آن که این سطح کیفیت برای آن ها توصیه شده مناسب است.

مشاهده
SL 10W40 SL 10W40 0814300109370008

مناسب برای موتور خودروهای ساخته شده در سال 2004 و قدیمی تر میباشد.

مشاهده
SL 20W50 SL 20W50 0814300109370026

مناسب برای موتور خودروهای ساخته شده در سال 2004 و قدیمی تر میباشد.

مشاهده
SL 20W50 CNG SL 20W50 CNG 0814300109370028

مناسب برای خودروهای ساخته شده در سال 2004 و قدیمی تر میباشد.

مشاهده
SJ- CF- CF-4 20W50 SJ- CF- CF-4 20W50 0814300109370006

مناسب برای خودروهای ساخته شده در سال 2001 و قدیمی تر میباشد.

مشاهده
SG 20W50 SG 20W50 0814300109370030

مناسب برای موتورهای ساخته شده در سال های 1989 تا 1993

مشاهده
CI-4 15W40 CI-4 15W40 0814300109370018

مناسب برای موتور خودروهای طراحی سال 2002 و بالاتر میباشد.

مشاهده
CH-4 15W40 CH-4 15W40 0814300109370013

مناسب برای موتور خودروهای طراحی سال 1998 میباشد.

مشاهده
CF-4 20W50 CF-4 20W50 0814300109370011

مناسب برای موتور خودروهای طراحی سال 1990 میباشد.

مشاهده
CD-50 CD-50 0814300109370003

مناسب برای انواع موتورهای دیزلی چهارزمانه سوپرشارژ و توربوشارژ میباشد.

مشاهده
CD-40 CD-40 0814300109370001

مناسب برای انواع موتورهای دیزلی چهارزمانه سوپرشلرژ و توربوشارژ میباشد.

مشاهده
LSC 50 LSC 50 0814300109370033

مناسب برای موتورهای پرقدرت دیزلی دوزمانه دریایی کراس هد سرعت پایین میباشد.

مشاهده
LSC 40 LSC 40 0814300109370017

مناسب جهت روانکاری سیستم جعبه لنگ موتورهای دیزلی دوزمانه دریایی کراس هد با سرعت پایین میباشد.

مشاهده
LSC 30 LSC 30 0814300109370032

مناسب جهت روانکاری سیستم جعبه لنگ موتورهای دیزلی دوزمانه دریایی کراس هد با سرعت پایین میباشد.

مشاهده
TPX 40 TPX 40 0814300109370021

مناسب جهت روانکاری سیلندر و سیستم موتورهای دیزلی چهارزمانه دریاییترانک پیستون میباشد.

مشاهده
TP 40 TP 40 0814300109370019

مناسب جهت روانکاری موتورهای دیزلی چهارزمانه دریایی ترانک پیستون با دور متوسط و بالا میباشد.

مشاهده
TP 30 TP 30 0814300109370034

مناسب جهت روانکاری موتورهای دیزلی چهارزمانه دریایی ترانک پیستون  با دور متوسط و بالا میباشد. 

مشاهده
ATF VI ATF VI 0814210109370004

مناسب جهت جعبه دنده های اتوماتیک انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک میباشد.

مشاهده
ATF III ATF III 0814210109370003

مناسب جهت روانکاری جعبه دنده های اتوماتیک انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک میباشد.

مشاهده
GL-4 75W80 GL-4 75W80 0814210109370001

مناسب برای روانکاری جعبه دنده های دستی جهت انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین میباشد.

مشاهده
GL-4 85W90 GL-4 85W90 0814210109370002

مناسب برای روانکاری جعبه دنده های دستی جهت انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین میباشد. 

مشاهده
HL 68 HL 68 0814400109370003

مناسب برای سیستم های هیدرولیک و پرس های سبک و سنگین میباشد.

مشاهده
Carvisol Antifreeze / Coolant Carvisol Antifreeze / Coolant 0815410109370001

مناسب جهت سیستم خنک کننده انواع خودروهای سواری و سیستم های خنک کننده صنعتی میباشد.

مشاهده