محصولات

تصویر محصول نام محصول بارکد کاربرد خصوصیات
ATF VI ATF VI 0814210109370004

مناسب جهت جعبه دنده های اتوماتیک انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک میباشد.

مشاهده
ATF III ATF III 0814210109370003

مناسب جهت روانکاری جعبه دنده های اتوماتیک انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک میباشد.

مشاهده
GL-4 75W80 GL-4 75W80 0814210109370001

مناسب برای روانکاری جعبه دنده های دستی جهت انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین میباشد.

مشاهده
GL-4 85W90 GL-4 85W90 0814210109370002

مناسب برای روانکاری جعبه دنده های دستی جهت انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین میباشد. 

مشاهده