محصولات

تصویر محصول نام محصول بارکد کاربرد خصوصیات
LSC 50 LSC 50 0814300109370033

مناسب برای موتورهای پرقدرت دیزلی دوزمانه دریایی کراس هد سرعت پایین میباشد.

مشاهده
LSC 40 LSC 40 0814300109370017

مناسب جهت روانکاری سیستم جعبه لنگ موتورهای دیزلی دوزمانه دریایی کراس هد با سرعت پایین میباشد.

مشاهده
LSC 30 LSC 30 0814300109370032

مناسب جهت روانکاری سیستم جعبه لنگ موتورهای دیزلی دوزمانه دریایی کراس هد با سرعت پایین میباشد.

مشاهده
TPX 40 TPX 40 0814300109370021

مناسب جهت روانکاری سیلندر و سیستم موتورهای دیزلی چهارزمانه دریاییترانک پیستون میباشد.

مشاهده
TP 40 TP 40 0814300109370019

مناسب جهت روانکاری موتورهای دیزلی چهارزمانه دریایی ترانک پیستون با دور متوسط و بالا میباشد.

مشاهده
TP 30 TP 30 0814300109370034

مناسب جهت روانکاری موتورهای دیزلی چهارزمانه دریایی ترانک پیستون  با دور متوسط و بالا میباشد. 

مشاهده