محصولات

تصویر محصول نام محصول بارکد کاربرد خصوصیات
CI-4 15W40 CI-4 15W40 0814300109370018

مناسب برای موتور خودروهای طراحی سال 2002 و بالاتر میباشد.

مشاهده
CH-4 15W40 CH-4 15W40 0814300109370013

مناسب برای موتور خودروهای طراحی سال 1998 میباشد.

مشاهده
CF-4 20W50 CF-4 20W50 0814300109370011

مناسب برای موتور خودروهای طراحی سال 1990 میباشد.

مشاهده
CD-50 CD-50 0814300109370003

مناسب برای انواع موتورهای دیزلی چهارزمانه سوپرشارژ و توربوشارژ میباشد.

مشاهده
CD-40 CD-40 0814300109370001

مناسب برای انواع موتورهای دیزلی چهارزمانه سوپرشلرژ و توربوشارژ میباشد.

مشاهده