محصولات

تصویر محصول نام محصول بارکد کاربرد خصوصیات
SN 5W30 SN 5W30 0814300109370022

این محصول برای روانکاری خودروهای با طراحی موتور  سال 2011 و بالاتر و همچنین خودروهایی که با سوخت الکلی کار می کنند، پیشنهاد میشود. 

مشاهده
SN 5W40 SN 5W40 0814300109370024

این محصول برای روانکاری خودروهای با طراحی موتور  سال 2011 و بالاتر و همچنین خودروهایی که با سوخت الکلی کار می کنند، پیشنهاد میشود. 

مشاهده
SM 10W40 SM 10W40 0814300109370010

اینمحصول برای روانکاری خودروهای با طراحی موتور سال 2005 و بعد از آن که این سطح کیفیت برای آن ها توصیه شده مناسب است.

مشاهده
SL 10W40 SL 10W40 0814300109370008

مناسب برای موتور خودروهای ساخته شده در سال 2004 و قدیمی تر میباشد.

مشاهده
SL 20W50 SL 20W50 0814300109370026

مناسب برای موتور خودروهای ساخته شده در سال 2004 و قدیمی تر میباشد.

مشاهده
SL 20W50 CNG SL 20W50 CNG 0814300109370028

مناسب برای خودروهای ساخته شده در سال 2004 و قدیمی تر میباشد.

مشاهده
SJ- CF- CF-4 20W50 SJ- CF- CF-4 20W50 0814300109370006

مناسب برای خودروهای ساخته شده در سال 2001 و قدیمی تر میباشد.

مشاهده
SG 20W50 SG 20W50 0814300109370030

مناسب برای موتورهای ساخته شده در سال های 1989 تا 1993

مشاهده